HSEQ

HSEQ (Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite) Yönetimi

SIPTEK, tüm departmanlar ve iş süreçlerinde kapsamlı, entegre HSEQ yönetimi uygular.

Özel nitelikli HSEQ personeli, projeleri uygularken işletme departmanlarına destek sağlamaktadır.

Bu desteklere şunlar dahildir: 

 

1. Personele yönelik eğitim ve talimatlar

2. Potansiyel tehlikeleri belirleme ve HSEQ önlemlerini tanımlama (tehlike değerlendirmesi)

3. Projeye özel kalite ve test planlarının hazırlanması

4. Tehlikeli madde yönetimi (güvenlik bilgi formlarının analizi ve çalıştırma talimatlarının hazırlanması)

5. Proje boyunca süreç analizi ve denetimi

6. İşlem hatalarının değerlendirilmesi ve düzeltici önlemlerin uygulanmasında destek

 

©2021SIPTEK Industrial services. All Rights Reserved. Designed By M. Kocadag

Search